Icona della Madonna della Madia
Icona della Madonna con Bambino
Icona della Madonna con Bambino
Icona della Madonna della Tenerezza
Madre di Dio Hodigitria